Evropská migrační síť vydala Výroční zprávu o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2016. Tato zpráva poskytuje ucelený přehled o nejdůležitějším vývoji na národní úrovni v dané oblasti. Dokument obsahuje informace o vývoji v oblasti politiky a legislativy a jeho nedílnou součástí jsou i relevantní statistiky za rok 2016. Zprávu je možné nalézt jak v českém, tak anglickém  jazyce ke stažení v sekci "Publikace".