Konference při příležitosti oslavy 10 letého fungování EMN

Dne 5. května 2018 proběhne v Bruselu konference při příležitosti oslavy 10 let fungování Evropské migrační sítě (EMN). Na tuto jednodenní akci s názvem „Porozumění migraci v EU: minulost, přítomnost a budoucnost“, která bude doplněna workshopy, přijal pozvání i Evropský komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos. Konference se zúčastní zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu, agentur EU, stálého zastoupení, výzkumníci, zástupci neziskových organizací a další představitelé občanské společnosti. Na setkání bude připomenuta činnost Evropské migrační sítě za 10 let jejího fungování a proběhne diskuse mezi zúčastněnými aktéry na téma azylové a migrační politiky. Při příležitosti oslav vzniku EMN bude vyhotovena „Výroční zpráva k 10 letému výročí EMN“ (tzv. EMN 10 Year Anniversary Report) mapující desetiletou činnost této organizace a rovněž bude vydána „Výroční zpráva Evropské komise o migraci a azylu za rok 2017“ (tzv. EMN Annual Report on Migration and Asylum 2017).