Kulatý stůl EMN na téma "vzdělávání v oblasti migrace"

Při příležitosti desetiletého výročí EMN se dne 4. prosince 2018 konal na Ministerstvu vnitra kulatý stůl Evropské migrační sítě na téma "vzdělávání v oblasti migrace".

Vzhledem k dynamickému vývoji migrační situace v Evropě v několika posledních letech se zájem široké veřejnosti i médií o migrační témata výrazně zvyšuje. Hlavním cílem EMN je shromažďování, výměna a analýza informací z oblasti azylu a migrace. Svou činností, která zahrnuje např. organizaci odborných konferencí a publikaci studií a dalších informačních materiálů, se snaží přispět ke zvýšení informovanosti a vzdělanosti v oblasti migrace.

Cílem kulatého stolu bylo seznámit se s programy, projekty či dalšími aktivitami, které státní organizace, neziskové organizace a akademická sféra ve vztahu ke vzdělávání v oblasti migrace organizují, dále diskuze o možnostech a formách vzdělávání v oblasti migrace a sdílení dobré praxe, zkušeností a výzev, které jsou s uvedeným tématem spojené. Kulatého stolu se zúčastnilo okolo 20 zástupců akademických institucí, neziskového sektoru a státní sféry.