Evropská migrační síť

Co EMN již v roce 2016 dokončila nebo organizovala?


 • Studie na:

  • Převaděčství migrantů.

  • Pohyb migrantů přes Středomoří.

  • Přijímání cizinců ze třetích zemí za účelem podnikání.

  • Změny migračních statusů a účelů pobytu.

  • Integraci osob s udělenou mezinárodní ochranou.

  • Přesídlení a humanitární přijímací programy v EU – co funguje?

  • Přístupy členských států k odmítnutým žadatelům o azyl.

 • Výroční zprávu o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2015.

 • Odpovědi na více než 100 ad-hoc dotazů členských států EU+Norska a Evropské komise.

 • Pravidelné BulletinyInformy a národní Factsheety

 • Výroční konference EMN:

  • V lednu 2016 konferenci v Nizozemí na téma " Podpora multidisciplinárního přístupu v oblasti potírání převaděčství migrantů".

  • V červnu 2016 konferenci na Slovensku na téma "Přehodnocení návratů z Evropy: Udržitelné návraty a spolupráce se zeměmi původu".

 • Konferenci českého národního kontaktního místa EMN na téma: "Integrace uprchlíků: 25 let zkušeností České republiky" a řadu dalších národních konferencí.

 • Pravidelná jednání národních kontaktních míst EMN a pracovní skupiny EMN na návraty.


Na čem EMN právě pracuje?


 • Na syntézách studií na téma:

  • Usilování o rodinný život: právo na sloučení rodiny - národní politiky.

  • Nelegální zaměstnávání cizinců ze třetích zemí.

 • Na vypracovávání Výroční zprávy o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2016.

 • Na aktualizaci slovníku EMN.

 • Na vypracovávání ad-hoc dotazů položených členskými státy EU+Norskem a Evropskou komisí.


Co EMN dále chystá v roce 2017?


 • Vypracování studií na tato témata:

  • Výzvy a praxe v oblasti určování identity žadatele v migračním procesu.

  • Dopad pravidel EU a ČS na efektivitu návratů cizinců v jednotlivých ČS: výzvy a příklady dobré praxe.

  • Změna přílivu žadatelů o mezinárodní ochranu v letech 2015-2016: reakce členských států.

  • Nezletilí bez doprovodu po azylové proceduře (téma bude ještě upřesněno).

 • Vypracovávání pravidelných Bulletinů, národních Factsheetů, krátkých Informů.

 • Organizaci dvou výročních konferencí a řady národních konferencí.

 • Organizaci pravidelných jednání národních kontaktních míst EMN a pracovní skupiny EMN na návraty.

 • A mnoho dalšího…