Evropská komise zveřejnila informaci o otevřené veřejné konzultaci týkající se právních předpisů Evropské unie o legální migraci státních příslušníků zemí, které nejsou členy EU (Kontrola účelnosti právních předpisů o legální migraci). Cílem konzultace je shromáždit zkušenosti, údaje a stanoviska, které Evropské komisi pomohu při hodnocení stávajícího právního rámce EU pro legální vstup a pobyt státních příslušníků zemí, které nejsou členy EU, na území členských států Unie.
 

Konzultace je možné se zúčastnit prostřednictvím online dotazníku:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Legal-migration-by-non-EU-citizens-Public-Consultation

 

Více informací je možné nalézt zde:

http://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-european-unions-eu-legislation-legal-migration-non-eu-citizens-fitness-check-eu_en