Dne 26. 4. 2017  prezentovala Evropská migrační síť v Bruselu závěry  souhrnné Výroční zprávy EMN o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2016, která shrnuje nejdůležitější informace z oblasti migrace a azylu na evropské úrovni za rok 2016 a nastiňuje plánované aktivity na začátek roku 2017. Zpráva byla vypracována na základě národních příspěvků členských států (celkově přispělo 24 členských států EMN). Dokument také obsahuje základní statistiky za rok 2016. Prezentace závěrů této zprávy se účastnili různí aktéři z oblasti migrační a azylové politiky (členové EMN, Evropské komise, Frontexu, EASO, univerzit, mezinárodních nevládních organizací atd.). K syntéze navíc bude v průběhu června vyhotovena rozsáhlá statistická příloha. Dokument naleznete ke stažení v sekci "Publikace".