Studie na dopady vízové liberalizace na ČS EU (příspěvek za ČR + krátké shrnutí této národní studie)

Evopská migrační síť vydala národní příspěvek do studie na téma dopady vízové liberalizace na členské státy EU ("Impact of Visa Liberalisation on Countries of Destination")Cílem studie bylo zhodnotit dopad vízové liberalizace s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie (FYROM), Černou horou, Srbskem, Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Moldavskem, Gruzií a Ukrajinou na jednotlivé ČS EU. V návaznosti na tuto studii bylo vytvořeno krátké dvoustránkové shrnutí věnující se hlavním zjištěním. Národní studii v anglickém jazyce i česko-anglickou verzi, stejně tak i shrnutí v českém jazyce, naleznete v sekci "Publikace". Během února 2019 by měla být dostupná i souhrnná zpráva za členské státy EU.