Studie na efektivitu návratů (syntéza za ČS EU)

Evropská migrační síť právě vydala syntézu studie z roku 2017 na téma efektivita návratů v jednotlivých členských státech EU ("The Effectiveness of Return in EU Member States: Synthesis Report") . Do této syntézy přispělo 22 států včetně českého kontaktního místa Evropské migrační sítě. Společně se syntézou studie byl vydán krátký dokument shrnující hlavní zjištění vyplývající z této studie, tzv. Inform. Oba dokumenty je možné nalézt v sekci Publikace. V následujících týdnech bude rovněž zveřejněn graficky zpracovaný národní příspěvek do této studie (národní studie).