Studie na integraci občanů třetích zemí na pracovní trh (příspěvek za ČR)

Národní kontaktní bod Evropské migrační sítě dnes zveřejnil český příspěvek ke studii na téma integrace občanů třetích zemí na pracovní trh ("Labour Market Integration of Third Country Nationals in EU Member State"). Cílem této studie je poskytnout čtenáři přehled o existující obecné právní úpravě v oblasti integrace občanů třetích zemí v jednotlivých členských státech. Specifičtěji se pak studie dále zaměřuje na integraci těchto cizinců na pracovní trh. V rámci studie je věnována pozornost i jednotlivým integračním projektům a jejich popisu, které by mohly sloužit jako příklady dobré praxe. Kromě projektů organizovaných veřejným sektorem můžete ve studii nalézt i příklady projektů organizovaných soukromými subjekty. Studie také popisuje tři projekty organizované státním sektorem (dva projekty Center pro integraci cizinců a jeden projekt organizovaný Fondem dalšího vzdělávání) a dva projekty z privátní sféry. Studie naleznete ke stažení v sekci "Publikace".