Studie na integraci občanů třetích zemí na pracovní trh (syntéza za ČS EU + Inform + Flash)

Evropská migrační síť vydala dne 20. února 2019 souhrnnou zprávu (studii) za ČS EU na téma integrace občanů třetích zemí na pracovní trh ("Labour Market Integration of Third Country Nationals in EU Member State - Synthesis Report"). Cílem této studie je poskytnout čtenáři přehled o existující obecné právní úpravě v oblasti integrace občanů třetích zemí v jednotlivých členských státech. Specifičtěji se pak studie dále zaměřuje na integraci těchto cizinců na pracovní trh. V rámci studie je věnována pozornost i jednotlivým integračním projektům a jejich popisu, které by mohly sloužit jako příklady dobré praxe. Kromě projektů organizovaných veřejným sektorem můžete ve studii nalézt i příklady projektů organizovaných soukromými subjekty.

K souhrnné zprávě byl vydán také tzv. Inform, dokument shrnující hlavní zjištění vyplývající z této studie a tzv. Flash - jednostránkový dokument upoutávající na výše zmíněnou souhrnnou zprávu. Příspěvek za ČR (národní studie), který byl rovněž využit v této souhrnné zprávě, byl zveřejněn již v říjnu 2018. Všechny dokumenty jsou dostupné ke stažení v sekci "Publikace".