Studie na nezletilé děti bez doprovodu (příspěvek za ČR)

Evropská migrační síť vydala graficky zpracovaný národní příspěvek do studie na téma nezletilé děti bez doprovodu po určení statusu ("Member States Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination - Czech Republic").  Dokument naleznete v sekci "Publikace".