Studie na určování identity žadatelů v migračních procesech (příspěvek za ČR)

Evropská migrační síť vydala graficky zpracovaný národní příspěvek do studie na téma určování identity žadatelů v migračních procesech ("Challenges and Practices for Establishing the Identity of TCNs in Migration Procedures - Czech Republic"). Dokument se věnuje procesu určování identity a ověřování totožnosti v rámci azylové procedury, v rámci návratů do zemích původu a v rámci žádostí o udělení víz a dlouhodobých pobytů. Spolu s národním příspěvkem byla vydána i souhrnná zpráva (synthesis reportza členské státy a krátký dokument shrnující hlavní výstupy této syntézy, tzv. Inform. Všechny dokumenty jsou dostupné ke stažení v sekci "Publikace".