Výroční zpráva o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2017 (Česká republika)

Evropská migrační síť právě vydala anglickou verzi již dříve zvěřejněné národní Výroční zprávy o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2017 ("EMN Annual Policy Report on Asylum and Migration 2017 - Czech Republic"). Tato zpráva poskytuje ucelený přehled o nejdůležitějším vývoji v oblasti azylové a migrační politiky a legislativy a její nedílnou součástí jsou i relevantní statistiky za rok 2017. Anglickou i českou verzi zprávy naůleznete ke stažení v skeci "Publikace".