Zpráva EMN vydaná k oslavě jejího 10letého fungování

V souvislosti s oslavou 10letého fungování Evropské migrační sítě vydala EMN zprávu "Uderstanding Migration in the EU: Insights from the European Migration Network 2008-2018"  popisující svoji činnost v průběhu let 2008-2017 a rovněž podávají shrnující informace k migrační problematice za celé toto období. Dokument obsahuje také mnoho grafů zachycujících vývoj v oblasti migrace za  zmiňované desetileté období. Dokument naleznete ke stažení v sekci "Publikace".