Balíček k dopadu pandemie COVID-19 na různá odvětví migrace

Evropská migrační síť vydala několik krátkých informů, které analyzují dopad pandemie COVID-19 na různé oblasti migrace.

Aktuálně jsou publikovány čtyři informy:

  1. EU AND OECD MEMBER STATES RESPONSES TO MANAGING RESIDENCE PERMITS AND MIGRANT UNEMPLOYMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC
  2. IMPACT OF COVID-19 ON INTERNATIONAL STUDENTS IN EU AND OECD MEMBER STATES
  3. MAINTAINING LABOUR MIGRATION IN ESSENTIAL SECTORS IN TIMES OF PANDEMIC
  4. THE IMPACT OF COVID-19 ON REMITTANCES IN EU AND OECD COUNTRIES

Ke všem těmto informům byly uspořádány webináře. Odkazy na jejich záznam můžete najít na našem twitterovém účtu